Tentative States of Heritage Facts-­‐in-­‐the ground as facts-­‐on-­‐the-­‐ground in the Tentative Lists of Israel and Palestine

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Robin Barnholdt; [2015-06-25]

Nyckelord: Palestine; heritage; History; UNESCO; Tentative List;

Sammanfattning: Degree project for Master of Science (Two Year)in Conservation 60 hecDepartment of ConservationUniversity of Gothenburg2015:26

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)