Skydd av Amfibieförbandens båtar i en förändrad hotbild

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Svenska amfibieförband kommer i en nära framtid att kunna nyttjas inomramen för internationella operationer. Operationerna kan komma attgenomföras var som helst i världen. Hotbilden är både komplex och diffusoch kommer också att ändras med den tekniska utvecklingen. Den globalaspridningen av vapen, spaningsutrustning och annan militär utrustning ökar.Det är rimligt att vår utsända personal är skyddad med hjälp av den nyateknik som finns att tillgå. Båtarna som amfibieförbanden använder skakunna erbjuda ett tillräckligt skydd.Amfibieförbandens pågående modernisering innebär bland annat att en nystridsbåt ska tillföras förbanden. Båten beräknas finnas som prototyp 2009.Det är viktigt att skyddstekniken får en central roll under hela produktionstiden.Båtarna bör utrustas för att ha möjlighet att ge ett tillräckligt skyddmot upptäckt och mot vapenverkan. Under en FN-operation är det som regelviktigt att synas och visa flagg. Då uppdragets karaktär med kort förvarningändras kan dolt uppträdande under vapenhot bli nödvändigt. Båtarna skakunna uppträda i båda dessa situationer.Jag vill med uppsatsen ge en översiktlig bild av den skyddsteknik som vårförsvarsmakt utvecklar för båtar och som inom produktionsperioden förstridsbåten kommer att finnas tillgänglig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)