Morgonpujan i hemmet : En jämförelse av kvinnor i brahmin och harijan kasten i Varanasi

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Kastsystemet är en del av det indiska samhället samt religionen hinduismen. Numera är rollerna i kastsystemet inte lika tydliga samtidigt som att religionen fortfarande praktiseras. Därför är det intressant att studera hur den religiösa praxisen kan skilja sig, eller inte, mellan brahmin och harijan kasten. Puja är namnet på religiös hängivenhet till Gud i hinduisk tro. Syftet med studien är att undersöka och analysera hur kvinnor från harijan och brahmin kasten utför sin puja. Forskningsfrågorna är: Vilka skillnader och likheter har kvinnor från harijan och brahmin kasten i praktiken i sin dagliga religiösa ritual på morgonen? Vad ber harijan och brahmin kvinnorna om? Hur utrycker kvinnorna att morgonpuja påverkar dem?  Metoden som användes var kvalitativa observationer och kompletterande intervjuer med kvinnor i områdena Assi och Lanka. Sex kvinnor i harijankastet och sex kvinnor i brahminkastet har observerats när de utförde sin morgonpuja var för sig och intervjuas efteråt. Bilder har tagits för att kunna analysera vad deras altare har för betydelse. Resultatet som presenteras relateras till tidigare forskning och teorierna om: puja, kvinnliga ritualer, Hinduism, kastsystemet, KASAM, Shaktism, Vaishnavism och Shivaism. Kvinnorna i harijankastet visar fler tendenser att tillhöra Shaivism, förutom en person som visade tendenser för att tillhöra Shaktism. I brahminkastet visar de fler tendenser till Vaishnavism. Denna slutsats kommer från artefakter som de har på sina förändringar och vilken gud de ber till först. De i Harijankastet fokuserar mer på rökelse under morgonpuja och kvinnor i brahminkastet, i denna studie, använder flera resurser som att tvätta gudarna med vatten från floden Ganges. Traditionen vidarebefordras av familjen och förändras efteräktenskap. Alla kvinnor i denna studie känner sig lugna efter puja och förklarar känslan som fridfull. De känner att de får sina böner besvarade och får sina önskemål beviljade från gud / gudar. Det är också ett sätt att hantera utmaningar i livet. Detta visar att puja, för alla kvinnor i studien, är en religiös rutin som ger dem lugn och en känsla av sammanhang för deras vardagliga uppgifter och utmaningar, såsom teorin KASAM förklarar som ett slags mentalt immunförsvar. Kvinnorna i brahminkastet ber för att behålla ett stabilt liv, också för saker som världsfred och deras barns framgång i skolan. I harijankastet ber kvinnorna mer mot förändring och hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)