Ledarskap i samband med pandemin år 2020 : En kvalitativ studie om en ledares utmaningar under pandemin år 2020

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Ella Heed; Louise Timm; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)