Ta plats : en fallstudie av Rosens röda matta

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Att kunna ta plats och säga sin mening är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Men det är ingen självklarhet att alla gör det eller känner att de har möjligheten att göra det. En möjlighet att påverka sin omgivning på är genom medborgardialog. Aktivitetsytan Rosens röda matta är ett resultat av en sådan dialog. Dialogen skiljer sig dock från de flesta, målet med denna process var att tjejer skulle kunna ta större plats i den offentliga miljön. För att nå detta jobbade en grupp som uteslutande bestod av tjejer med gestaltningen av platsen. Men vilka slutsatser går det att dra efter processer som denna? Med stöd av Jan Gehls metoder för stadslivsforskning har data samlats in genom observationer på plats. Dessa har tolkats genom Mattias Kärrholms teori om territorialitet. Dessa visar att Rosens röda matta besöks av alla åldrar och att flera olika grupper använder sig av platsen. Dessutom är det fler tjejer som besöker Rosens röda matta än andrar aktivitetsytor. Genom att fokusera på grupper som annars lätt exkluderas och inte får komma till tals ger denna typ av processer möjlighet att ta plats. Detta är en process som varit framgångsrik med att lyfta fram en underrepresenterad grupp som kan inspirera andra processer att möjliggöra andra underrepresenterade grupper att ta plats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)