Gott och blandat ska det vara! : En studie om mångfald och dess effekter i arbetslivet

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Författare: Yordanos Yemane; Déspina Georgiadou; [2010]

Nyckelord: Mångfald; diversity;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)