Negative Campaigning, en retorisk strategi? : En kvalitativ textanalys av samtliga riksdagspartiers valaffischer i rikdsagsvalet 2018

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Max Salomonsson Grassi; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)