Från Japan till Sundborn : En undersökning av Karin Larssons textilier

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: The present essay explores artworks of Karin Larsson through the feminist theoretical field of studies. The following three textile works were in the centre of the study, Kärlekens ros, Duk med tecken and Sashiko-gardin. The connection between japonisme, Japanese inspired art, and Karin Larssons art works were studied. Through feminist theories by art historians such as Linda Nochlin and Griselda Pollock the experience of being a woman in the 1800s affected the works of Karin Larsson were discussed. It was found that Karin Larssons upbringing and education as a woman differs from the usual male art student, which affected her art works. The subjects of her art works were also often the result of personal experiences. Furthermore, a correlation between the art works and Japanese woodblocks and Japanese embroidery techniques were identified. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)