Att implementera cirkulär ekonomi inom slow fashion : En kvalitativ studie av slow-fashionföretags möjlighet att implementera den cirkulära ekonomins principer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)