“Det finns ju en funktion i att bara vara en medmänniska” : - en kvalitativ intervjustudie om olika verksamhetersförutsättningar och arbete med unga kvinnor som harutsatts för sexuella övergrepp

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Lydia Hellmark; Amanda Nyberg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)