Svensk associationsrätt : några utvalda regler icentrala associationsformer

Detta är en D-uppsats från Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Samhällsvetenskap

Sammanfattning: Associationsrätten behandlar associationers interna förhållanden och relationer till tredje man. Rättsområdet är i huvudsak fördelat på lagarna ABL, HBL och föreningslagen. Vissa frågor har snarlika svar i de respektive lagarna medan andra avsevärt skiljs åt. Uppsatsen behandlar vissa olikheter av detta slag. Den största och vanligaste associationsformen i Sverige äraktiebolag och då ABL lag är rörlig och strävar efter att vara anpassad till hur det i praktiken går till på området så uppstår det regelbundet stora frågor med omfattade diskussioner och politiskt engagemang. Den idag mest aktuella frågan av sådan karaktär är den slopade revisionsplikten som kom att bli ämne för diskussion efter direktiv ifrån EU. Slutsatsen där äratt den slopade revisionsplikten kan ses ur så vitt skilda perspektiv att det är mycket svårt att se en objektiv utvärdering. Vidare besvaras frågan om vad de viktigaste skillnaderna mellan de olika associationsformerna är med att det personliga ansvaret är att se som den största och viktigaste skillnaden mellan associationerna som berörts i denna uppsats. Denna uppsats har arbetats fram genom att i första hand läsa juridisk doktrin och de övriga rättskällorna lagstiftning och förarbeten.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)