”Namngivet, uppmätt och jämfört fjärmade sig trädet från pojken.” : Magisk realism i Marianne Fredrikssons Simon och ekarna

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen är en litteraturvetenskaplig analys av Marianne Fredrikssons roman Simon och ekarna utifrån genren magisk realism. Uppsatsens syfte är att undersöka och diskutera hur romanens övernaturliga element samspelar och kontrasterar med romanens realistiska element, samt hur romanen passar in i den magiskt realistiska traditionen. Detta görs främst utifrån Wendy B. Faris fem kriterier för magiskt realistisk litteratur, samt hennes begrepp avfokalisering. I uppsatsens analysdel sker en genomgång av samtliga fem kriterier som diskuteras i förhållande till romanens handling och tematik. Uppsatsen förhåller sig också till Talia E. Crocketts artikel om användningen av textuell tystnad för att beskriva Förintelsen i Simon och ekarna, och finner att den magiska realismen liksom den textuella tystnaden används för att hantera och beskriva det obeskrivliga. Uppsatsen finner vidare att Simon och ekarna placerar sig i den magiskt realistiska traditionen genom sin sammanblandning av gammal folktro, övernaturliga element och realistiska stil.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)