Säkerhetisering av migration i EU - En studie om hur migranternas mänskliga säkerhet påverkas av européernas samhälleliga osäkerhet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Det blir svårare och svårare för migranter att på laglig väg ta sig till Europa och människor dör varje dag vid Europas gränser. Detta beror, som vi ser det, bland annat på att migrationsfrågan har säkerhetiserats och åtgärder som i normala fall inte accepteras, rättfärdigas för att skydda säkerheten inom Europa. Vi utgår i denna uppsats från de två säkerhetsbegreppen samhällelig säkerhet och mänsklig säkerhet och vårt syfte är att se inom vilka aspekter som säkerhetisering av migration har skett och se vad detta får för påverkan på immigranternas mänskliga säkerhet. De områden vi identifierat där migrationsfrågan har säkerhetiserats är kriminell, ekonomisk, välfärd och kulturell. Denna säkerhetisering påverkar migranterna både på vägen mot Europa och när de väl är där och påverkar såväl illegala som legala migranter. Det vi kan se är att immigranternas mänskliga säkerhet påverkas negativt av säkerhetiseringen av migration då européernas samhälleliga säkerhet prioriteras migranternas mänskliga säkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)