Hur kan en e-handel för basplagg utformas för att förbättra användarupplevelsen genom ökad effektivitet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institut

Sammanfattning: I princip alla är i behov av baskläder. På grund av detta gjordes denna rapport för att utforska hur en e-handel för basplagg borde utformas för att förbättra användarupplevelsen genom ökad effektivitet. I samband med detta utvecklades en webbapplikation fram med hjälp av ett flertal testpersoner. Dessa fick utföra ett flertal uppgifter på webbapplikationen och genom Concurrent think-aloud-metoden (CTA), ett System Usability Scale (SUS)-test samt ett påståendeformulär modifierades sedan e-handeln. Efter ändringarna gjordes samma tester igen för att utvärdera huruvida en förbättring hade skett. Resultatet visade en markant ökning i användbarhet och ökad nöjdhet hos testpersonerna. Resultaten tyder på att vid implementation av feedback vid operation på e-handeln, konsekvent design, tillräcklig information och stödmekanismer för navigerbarhet förbättras användarupplevelsen på en e-handel som säljer basplagg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)