Skyddet av TV-format vid licensiering

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Sofie Strempel; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Under senare

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)