En lågeffektsmodul för markfuktsmätning med fokus på ZigBee

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/ElektroniksystemTekniska högskolan

Författare: Jonas Lehtojärvi; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna rapport presenterar ett examensarbete som gått ut på att bygga en prototyp av ett trådlöst sensornätverk vars funktion är att mäta fuktighet och lagra värdena på ett minneskort. Detta utförs för att man förhoppningsvis kan bli varnad för en eventuellt inkommande torka. Prototypen som utvecklats består av en huvudenhet och en sensorenhet. Det är möjligt att koppla upp flera sensorenheter till detta system och slutligen kommer det vara flertalet sensorenheter uppkopplade mot varje huvudenhet. Kommunikationssättet som används för kontakt med omvärlden är Bluetooth och det förutsätter att en person har möjligheten att åka till alla stationer och samla upp den data som lagrats. För utvecklandet av prototypen har ett kopplingsdäck och ett STK-500 använts vilket har begränsat val av mikrokontroller till en mikrokontroller från Atmel. Den mikrokontroller som används är en ATMega328. Kommunikationen mellan enheterna sker via ZigBee. Detta trådlösa sensornätverk gör en mätning av markfukt en gång om dagen och lagrar mätvärden på ett minneskort. När man via det grafiska gränssnittet på  datorn väljer att ladda ner mätvärdena skrivs de in i en fil på datorn och raderas från det minneskort som sitter i huvudenheten. Prototypen kommer utvecklas och om slutliga resultatet visar sig fungera som förväntat även installeras i flodområdet Limpopo i nordliga Sydafrika som projektet inriktar sig mot.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)