Vad är god fysikundervisning? : Studie av några lärarstudenters uppfattning med Repertory Grid Technique

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

Sammanfattning:

I studien har en relativt ovanlig intervjumetod, Repertory Grid Technology använts för att ge några blivande fysiklärares syn på god fysikundervisning. Metoden inspirerar till användning i många andra sammanhang. Resultaten visar att god fysikundervisning bland annat uppfattas som krävande för läraren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)