Synen på barndom och uppfostran i skönlitterära barnböcker : - Specifikt, Janne, min vän(1985), Alla vi barn i Bullerbyn(1947) och Mera om oss barn i Bullerbyn(1949)

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Författare: Filis Akfidan; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)