The Changing Nature of the Audit Profession - Opportunities and Challenges with Digital Transformation and the Use of Audit Support Systems, Big Data and Data Analytics

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)