Vilken roll spelar chefer på mellannivå i en omorganisation : En fallstudie av Teliasonera

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Matilda Engström; Emma Ahl; [2007]

Nyckelord: Ledarskap; mellanchefer; omorganisation;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)