"Oj, händer is?" Små barns meningsskapande av kemi i förskolan. : En kvalitativ observationsstudie om de yngre förskolebarnens meningsskapande av kemiska fenomen.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Författare: Emma Sandberg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)