Kosovo och det imperiella kriget

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: NATOs bombningar av Serbien 1999 och den efterföljande post-konfliktuella situationen i Kosovo utgör denna uppsats huvudsakliga fokus. Syftet är att förstå konflikten och dess aktörer utifrån teorierna om Imperiet, som lagts fram av statsvetarna Michael Hardt och Antonio Negri i böckerna Imperiet(2003), Multituden(2007) och Commonwealth(2009). Författarnas idé om Imperiet är ett försök att begreppsliggöra en ny global, postmodern situation där nationalstaternas suveränitet har ersatts av en ny, global form av makt. Inom detta teoretiska perspektiv finns en rad centrala begrepp, utifrån vilka vi analyserat konflikten. Dessa begrepp är suveränitet, legitimt våld, undantagstillstånd och biomakt. Genom vår analys har vi nått en djupare förståelse för hur den imperiella maktlogiken på ett paradigmatiskt sätt yttrar sig i Kosovokonflikten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)