Offering selection factors in the Taiwanese high-tech industry - an application of a B2B marketing research method for knowledge-intensive offerings

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Se dokument

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)