”Gud såg att det var gott” : En queerteologisk analys av skapandet avmänniskan i 1 Mosebok 1-2

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Kim Falkensköld Rehnman; [2017]

Nyckelord: Genesis; gender; queerteologi;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)