Kärleken finns - den finns på nätet! En kvalitativ studie om nätdejting.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Anna - Lena Hansson; Nancy Naess; [2008-01-11]

Nyckelord: nätdejting; relationer; identitet; interaktioner;

Sammanfattning: Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om människors egna erfarenheter av nätdejting. Vad som motiverar till att använda nätdejtingtjänster och hur de tjänsterna används. Fokus i frågeställningarnas ligger på vad som kan ses som positivt och negativt med fenomenet samt hur man flyttar ett möte till offline.• Hur och varför använder sig människor sig av nätdejting?• Vilka fördelar och nackdelar har erfarits av nätdejting?• Vilka faktorer spelar in för att ett möte online ska leda till ett möte offline? • Hur presenterar man sig själv via nätet?Teoretiskt perspektiv: Utgångspunkt i denna studie är det interaktionistiska perspektivet som betonar samspelet och interaktionen mellan människor. Fokus ligger på E. Goffmans dramaturgiska perspektiv och Thompsons tre olika typer av interaktioner. 1) Ansikte mot ansikte interaktion2) Medierad interaktion3) Medierad kvasiinteraktionMetod: Studien består av kvalitativa intervjuer av sju personer, fyra kvinnor samt tre män, i åldern 21 år – 40 år. Huvudresultat: Varierande motiv till användandet av nätdejting, några framträdande dock var att det är ett verktyg till att försöka hitta den rätta och ett lättillgängligt sätt att träffa nytt folk på. Främsta fördelen är att det är enkelt, man kan känna av en person innan möte och välja själv om man vill träffa någon. Att det finns risk att bli besviken samt att man inte är kan lita på att den andre säger sanningen är främsta nackdelarna. Känslan att man känner den andre, ett förtroende samt anonymitet är viktiga faktorer där man sedan tog ställning till om och när man ville gå vidare i relationen. Man presenterar sig bäst via en fyllig och tydlig profil, ärlighet och ett foto enligt respondenterna i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)