Att mötas här och nu : Funktionsinriktad musikterapi för barn med autism

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) är en musikterapimetod som används för att stödja individen i dennes utveckling oavsett ålder och funktionsnivå. I examensarbetet analyseras på vilket sätt FMT kan stödja barn med autism i deras utveckling. Hur kan sensorisk integration hos dessa barn stimuleras i FMT? Av fallbeskrivningarna framgår det att de två barn som fick FMT båda har visat tecken på positiva förändringar inom samverkan/kommunikation, motivation, språkutveckling, perception och rörelsekoordination. Sensorisk integration ingår i alla dessa moment och det är därför svårt urskilja den som en separat funktion. I slutsatserna antas det att sensorisk integration hos barnen har utvecklats i FMT, eftersom de har utvecklats i övriga områden, vilket måste innebära att även sensorisk integration har förbättrats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)