Utredning och utveckling av rullsax

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö; Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

Sammanfattning: Sandvik Process Systems är en del av Sandvik AB och tillverkar plåtband med varierande egenskaper för en mängd olika användningsområden. Under bearbetning är plåtbandet sammansvetsat, när önskade egenskaper erhållits klipps bandet av och rullas ihop för vidare transport till kund. Klippningen utförs med en rullsax som i dagsläget har svårigheter med tjockare och hållfastare plåtband. Syftet med detta examensarbete är att utreda dessa svårigheter och utveckla ett koncept som eliminerar dem.   En mängd olika metoder har använts vid analyseringen av rullsaxen. Ramen har analyserats både i Pro/Mechanica och i dess arbetsmiljö. Växellådan har demonterats och analyserats, lager och låsbrickor har utretts. Rullsaxens motorbegränsning har undersökts både belastad och obelastad.   De genomgående analyserna visade att ramen nöts ut av de hårda plåtbanden, nötningen innebär att ramen blir känsligare för påfrestningarna som uppkommer under klippning. Vid de tjockare och hållfastare plåtbanden töjs ramen ut och detta försvårar och i värsta fall förhindrar klippningen av plåtbanden. Examensarbetet resulterade i en färdig konstruktion som eliminerar alla kända svaga punkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)