Affärssystem inom detaljhandeln - faktorer som påverkar valet av affärssystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

Sammanfattning: Affärssystem är ett verksamhetstäckande system som hanterar information inom företag genom olika funktioner såsom lagerhantering, inköpshantering, orderhantering och försäljning. Vid valet av affärssystem finns det ett flertal faktorer att ta hänsyn till. Syftet med studien är att identifiera de faktorer företag inom detaljhandeln tar hänsyn till samt hur de värderar och prioriterar den egna verksamhetens krav och behov på ett affärssystem. För att kunna utvärdera olika faktorer togs ett ramverk fram. Detta ramverk användes som utgångspunkt i den empiriska studien, som genomfördes med hjälp av intervjuer med fyra IT-ansvariga på detaljhandelsföretag. Uppsatsens främsta slutsatser är att företag värdesätter en kort implementeringstid, tillförlitlighet i affärssystemet samt att det ska kunna integreras med andra system. De faktorer som påverkar valet av affärssystem är individuella och beror på företagens affärsidé, målsättning och strategi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)