Är en omtyckt reklam synonymt med en lyckad marknadsföring? : En komparativ analys som undersöker hur reklamfilmer från ICA och dess kampanjvaror uppfattas

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: När efterträdaren till Sveriges mest kända och folkkära reklamroll skulle avslöjas satt svenska folket bänkade framför tv:n och väntade ivrigt på vem som skulle bli den nya ICA-Stig. Filmernas omtyckta karaktärer och skådespelare har kommit och gått i snart tjugo år och ändå lyckas reklamfilmerna bevara tittarnas intresse. Reklamfilmerna från ICA har med sina humoristiska sketcher visat upp mängder med produkter. Kan denna presentationsmetod medföra att kampanjvarorna inte uppmärksammas och hamnar i skymundan på grund av all komik? Finns det en risk att mottagare inte lägger märke till deras produkter, trots att leverantörerna investerar höga belopp för att deras produkter ska synas i reklamsåpan? Med detta i åtanke skapades denna studie som har som syfte att undersöka hur effektivt kampanjvarorna projiceras i ICA:s reklamfilmer och hur det skiljer sig jämfört med andra reklamfilmer i samma bransch, dessutom tas det även upp hur humor påverkar innehållet i reklamfilmer. Sex respondenter har intervjuats och en jämförande analys har utförts för att undersöka deras uppfattningar och åsikter. Under intervjun fick respondenterna utvärdera sju olika reklamfilmer som varierar i innehåll och utformning. En viktig grundpelare i denna studie är att undersöka kampanjvarornas recall, för att studera hur väl reklamfilmernas produkter uppmärksammas och ihågkoms. Andra teorier som seriepositionseffekten, storytelling, kodning och avkodning samt ethos, pathos och logos används för att diskutera resultatet. Resultatet visade att det finns faktorer som påverkade kampanjvarorna och reklamfilmerna positivt, bland annat vart i reklamfilmen produkten är placerad och om komiken är relaterade till produkten. Det fanns inga starka bevis att storytelling och humor bidrog till att kampanjer uppmärksammades mer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)