Upplevelser av inlärning av kristen troslära och praxis : en konfirmandgrupp berättar

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

Författare: Anna Ortner; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)