Cirkushallen i Alby

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning:

Solidarisk Individualism, kvalitativ galenskap och uppkäftigtengagemang. Ledorden för Cirkus Cirkör berättar tydligt vad verksamhetenhandlar om. kreativitet uppstår i mötet mellan denhögra intuitiva hjärnhalvan och den vänstra rationella. Idéerna vivill förverkliga och förmågan att leverera föds i mötet mellan galenskapoch kvalitet.På samma sätt fungerar Cirkör. De vanliga kontorssysslorna,skolaktivitet, mötesrum och matplats blandas med avanceradscenkonst och akrobatik. Två vitt skilda aktiviteter som kan ochbör berikas av varandra. I dagsläget är lokalerna utformade förkunna förvara så mycket som möjligt, alltså inte för att uppleva ochutveckla konsten. Att skräddarsy den nya byggnaden efter de speciellakrav en cirkusskola har kan ett hus med en speciell karaktärsom passar nycirkus skapas. Genom att låta funktionerna lindasrunt cirkusens hjärta, träningen, skapas en kreativ miljö somspeglar den sprudlande skolan i Alby.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)