Effects of Labor Reforms on Gender Disparities in Pay in the Formal Labor Market in Tanzania

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Frida Tipple; [2018-07-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Economics

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)