"Jag tror att jag skulle vilja gråta, om jag kunde." : Melankoli och berättarteknisk medvetenhet i ett urval av Hjalmar Söderbergs Historietter

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)