Metoder för att fastställa begränsningsnivå vid hörapparatutprovning

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Audionomprogrammet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)