Index viktat efter omsättning : Presterar ett index viktat efter omsättning bättre än ett index viktat efter börsvärde?

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Christoffer Walljaeger; Susanna Uhrdin; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Om den effektiva marknadshypotesen inte gäller skulle varje aktie handlas över eller under aktiens verkliga värde. Om så är fallet skulle alla index som är viktade efter börsvärde automatiskt överexponeras när en aktie handlas över dess verkliga värde och underexponera när en aktie handlas under dess verkliga värde. Det här betyder att kapitalviktade index är fundamentalt och strukturellt bristfälliga och kommer kontinuerligt övervikta alla aktier som handlas över verkligt värde och undervikta all aktier som handlas under verkligt värde. Efter att läst Robert Arnotts forskningsartikel ”Redefining Indexation” väcktes intresset av att utföra studien på den svenska aktiemarknaden. Vi ville undersöka om artikelns huvudhypotes stämde även i Sverige, om annan viktning av index presterar bättre än den allmänt rådande kapitalviktningen. Vi valde att vikta indexet efter omsättning istället för börsvärde. Vårt index viktat efter omsättning lyckades dock inte prestera bättre mellan åren 1994-2004 jämför med vårt kapitalviktade index. Slutsatsen är att om man endast omviktar kapitalviktade index efter alternativa nyckeltal så presterar inte indexet bättre än det kapitalviktade indexet (S&P500 eller OMX100). För att uppnå de resultat som framkom i den amerikanska studien var vi även tvungna att lägga vikt på urvalet och göra urval efter de nyckeltal som vi skulle vikta efter. Vi skulle vara tvungna att skapa helt nya index där urvalet av aktier gjordes efter att vi rankat börsens alla företag efter vårt valda nyckeltal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)