Utsatta EU-medborgares rätt till utbildning i Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Carmen Tillo Elfgren; [2018]

Nyckelord: Europarätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)