FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM! - En multimodal analys om personifiering på svenska partiledares Instagramkonton

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka på vilka sätt personifiering visar sig i utvalda inlägg på Instagram från de tre stycken svenska partiledare med flest antal följare på Instagram. Teori: Personifiering (professionell, privat, emotionell) Metod: Multimodal analys, kvalitativ textanalys, semiotisk analys Material: Inlägg tagna från Instagram av Ebba Busch (@buschebba), Ulf Kristersson (@kristerssonulf) och Jimmie Åkesson (akesson.jimmie). Resultat: Resultatet av undersökningen visar att de analyserade politikerna i samtliga inlägg uppvisar någon av de tre former av personifiering som varit till grund för operationaliseringen men i varierande grad och sätt. Studien visade att till exempel professionell själv-personifiering användes för att kommunicera partiets budskap med partiledaren i fokus, att emotionell själv-personifiering användes för att vinna sympatier och att privat själv-personifiering användes för att skildra sin privata sfär för följarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)