Det digitala arbetssättets inverkan på arbetsmiljön utifrån krav-kontroll- och stödmodellen

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi

Författare: Viktoria Ström; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)