Rummet mellan oss - om Göran Tunströms poetiska metod i Svartsjukans sånger

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

Författare: Lars Lidén; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)