Bilden av det första korståget : En komparativ studie om svenska och ungerska historieböcker 1910-2006

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

Författare: Andras Bölöni; []

Nyckelord: historia; korståg; historiografi;

Sammanfattning:

Denna uppsats är en komparativ studie av sex historieböcker utgivna mellan åren 1910 och 2006. Av de sex historieböckerna är 3 svenska och 3 ungerska. De representerar tre årtionden (1910 talet, 1980 talet och 2000 talet). Syftet med denna uppsats är att undersöka om beskrivningen av första korståget har förändrats i de sex utvalda böckerna över olika tidsperioder, samt att undersöka om det finns några skillnader i beskrivningen mellan länderna och om olika politiska ideologier påverkade vad som skrevs om korståget. Resultatet av undersökningen visar att det första korstågets bild förändras genom årtionderna parallellt med historieskrivningens förändring har skett. De svenska och de ungerska böckerna skiljer sig också i sin beskrivningen av årtionden eftersom tendesen påverkas av rådande politiska influenser. I uppsatsen undersöktes även om historieböckerna följt den historiografiska utvecklingen. Till stor del gjorde de så.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)