En modern saga om natur och moral : En ekokritisk läsning av Nils Holgerssons underbara resa

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

Författare: Eva Gustafsson; [2015]

Nyckelord: ekokritik; Nils Holgersson;

Sammanfattning:

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilka sätt naturen och människans förhållande till den skildras i Nils Holgerssons underbara resa och om dessa skildringar av naturen kan tolkas som kommentarer till aktuella frågor och samhällsförändringar i bokens samtid.Följande frågeställningar undersöks: Hur beskrivs naturen – vilka roller och egenskaper tillskrivs den? Hur beskrivs djuren – vilka roller och egenskaper tillskrivs de? Samt hur skildras och kommenteras människans påverkan på miljön – vilket ansvar har människan för naturen/djuren?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)