Hållbarhetsarbetet inom allmännyttiga och privata fastighetsbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Författare: Christopher Andersson; Viktor Olsen; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)