Micro payments : Viable technical platforms and models for a bankto provide payments on micro amounts

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Analys och sannolikhetsteori

Författare: Kevin Cribäck; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)