Metformin i kombination med sitagliptin vid behandling av
typ 2 diabetes

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Hälsovetenskap

Sammanfattning: Diabetes mellitus är en sjukdom som förekommer som typ-1 och typ-2. Den
sistnämnda är vanligast och förekomsten ökar. Sjukdomen påverkar patientens
livsstil och det krävs mycket egenvård med glykemisk kontroll som mål. Den
orsakar oftast allvarliga komplikationer på både mikro- och makrovaskulär
nivå. Behandlingen av diabetes mellitus typ-2 är i första hand ändrade
kostvanor, viktkontroll och mer motion, men även farmakologisk behandling i
form av perorala läkemedel kan komma ifråga.

Syftet med studien var att fördjupa sig i diabetes mellitus i sin helhet,
men framför allt i diabetes typ-2. Att studera metformins och sitagliptins
effekt på diabetes typ-2, enskilt och i kombination och när och varför man
ska kombinera metformin med sitagliptin. Även en del landstings
behandlingsrekommendationer studerades.

Metoden som använts var att söka och studera litteratur i form av artiklar
från databaserna Medeline/Pubmed, Cochrane Library, SveMed+ och Svensk
MeSH. Dessutom användes bland annat FASS på nätet.

Resultatet visade metformin och sitagliptin i monoterapi och deras effekt
och verkan på diabetes mellitus typ-2. Vid kombinationsterapi med metformin
och sitagliptin visade flera studier att HbA1c-värdet sänktes. Några
studier visade att risken för hypoglykemi med tillägg av sitagliptin till
metformin inte ökar nämnvärt. Även övriga läkemedelsrelaterade biverkningar
och behandlingsrekommendationer från olika landsting framkom.

Slutsatser som framkom var att: metformin är ett väl beprövat läkemedel som
fortfarande efter mer än 50 år uppfyller kraven på effekt mot sjukdomen
diabetes mellitus typ-2. Läkemedlet sitagliptin däremot har i och för sig
en sänkande effekt på förhöjt blodsocker, men läkemedlets långsiktiga
konsekvens på kroppen och studier som är gjorda på detta saknas ännu.
Kombinationen sitagliptin med metformin rekommenderas inte av några från
oss upptäckta landsting i Sverige, snarare metformin tillsammans med
sulfonureider eller insulin.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)