Uppfattningar om kontrollerande beteende i nära relationer : Betydelsen av förövarens och offrets genus

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Forskning inom ämnet kontrollerande beteende visade att män uppfattades mer kontrollerande än kvinnor, och att detta hade sin grund i flera historiska och sociala faktorer. Syftet med denna studie var att undersöka könets betydelse för uppfattningen av kontrollerande beteende i nära relation. 126 personer (43 män och 83 kvinnor) i åldrarna 19–66, fick läsa en fiktiv vinjett inspirerad av Graham-Kevan och Archers CBR-S skala, med en manlig, kvinnlig eller ej könsbestämd kontrollerande person, för att sedan skatta sin uppfattning om personen och relationen. Resultatet visade att män uppfattades som mer kontrollerande och obehagliga än kvinnor när båda betedde sig på samma sätt. Det visade också att en kvinna som kontrollerar en relation uppfattades som mindre kontrollerande av män än av kvinnor. Slutsatsen var att manliga och kvinnliga normer även hade inverkan på uppfattningen av kontrollerande beteende. Bakgrunden till studien var att belysa ursprunget till ett av vår tids största samhällsproblem, våld mot kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)