Att hindra en Notpetya- och WannaCry-attack : Redogörelse med förebyggande metoder och tekniker

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

Författare: Anton Nilsson; [2018]

Nyckelord: wannacry; notpetya; malware; eternalblue; ransomware; crypto;

Sammanfattning: WannaCry och NotPetya är två ransomware-program som använder sig av National Security Agency (NSA) läckta penetreringsverktyg EternalBlue för att få operativsystemsbehörighet över ett Windowssystem som tillåter kommunikation med dess Service Message Block (SMB) server. WannaCry och NotPetya utnyttjar detta genom att söka igenom systemets alla lagringsmedier efter användarfiler och krypterar sedan dessa med både symmetriska och asymmetriska krypteringsalgoritmer. För att få tillgång till den nyckel som används för att dekryptera filerna krävs det att offret betalar förövaren en specifik summa, vanligtvis i Bitcoin. Det finns ingen garanti att filerna återfås efter betalning utan endast förövarens ord, uttryckt i ett utpressningsmeddelande som först uppenbarar sig efter att alla filer krypterats. Det finns flera metoder och tekniker som kan användas för att bygga ett försvar mot att ransomware infekterar eller kryptera data. En metod för att förhindra att NotPetya och WannaCry infektera ett system är att blockera all kommunikation med Windows-systemets SMB-server. Eftersom detta förhindrar alla program från att kommunicera med systemet genom SMB protokollet utgör denna metod endast ett alternativ om systemet inte är beroende av funktioner så som fil och skrivardelning. En metod för att förhindra att data försvinner vid en eventuell infektion är att kontinuerligt säkerhetskopiera sina filer till externa lagringsmedier så som till CD-skivor, USB-minnen och hårddiskar. Detta gör det möjligt att återfå data efter en infektion och offret behöver därför inte att förlita sig på förövaren för att få tillbaka sina filer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)