En jämförelse mellan databashanterare med prestandatester och stora datamängder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

Sammanfattning: Företaget Nordicstation hanterar stora datamängder åt Swedbank där datalagringen sker i relationsdatabasen Microsoft SQL Server 2012 (SQL Server). Då det finns andra databashanterare designade för stora datavolymer är det oklart om SQL Server är den optimala lösningen för situationen. Detta examensarbete har tagit fram en jämförelse med hjälp av prestandatester, beträffande exekveringstiden av databasfrågor, mellan databaserna SQL Server, Cassandra och NuoDB vid hanteringen av stora datamängder. Cassandra är en kolumnbaserad databas designad för hantering av stora datavolymer, NuoDB är en minnesdatabas som använder internminnet som lagringsutrymme och är designad för skalbarhet. Resultaten togs fram i en virtuell servermiljö med Windows Server 2012 R2 på en testplattform skriven i Java. Jämförelsen visar att SQL Server var den databas mest lämpad för gruppering, sortering och beräkningsoperationer. Däremot var Cassandra bäst i skrivoperationer och NuoDB presterade bäst i läsoperationer. Analysen av resultatet visade att mindre access till disken ger kortare exekveringstid men den skalbara lösningen, NuoDB, lider av kraftiga prestandaförluster av att endast konfigureras med en nod. Nordicstation rekommenderas att uppgradera till Microsoft SQL Server 2014, eller senare, där möjlighet finns att spara tabeller i internminnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)