Hospital och Helgeandshus : En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Författare: Martin Arleskär; [2007]

Nyckelord: medeltiden;

Sammanfattning: The aim of this paper is to understand the differences and the similarities between leprosy hospitals and house of holy spirit hospitals (helgeandshus) and their status and function in the society of medieval Sweden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)