Ett hälsofrämjande ledarskap? : En kvantitativ studie om det transformativa ledarskapets relation till medarbetares motivation, hälsa och emotioner

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Angelika Haidar; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)