Avvikelsehantering på byggarbetsplatser med hjälp av mobila datasystem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

Författare: Caroline Gullqvist; [2012]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning: Att klargöra hur avvikelsehanteringen på byggarbetsplatser kan effektiviseras med hjälp av mobila datasystem, samt att utreda vilka förutsättningar som krävs för detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)